Ośrodek Leczenia Uzależnień Nowy Sącz

Z nami odzyskasz wolność!

Kliknij tutaj

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nowy Sącz

Leczymy alkoholizm, pomagamy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Uzależnienie od alkoholu to ogromny problem dla samego alkoholika i jego najbliższych. Na szczęście istnieją nowoczesne metody leczenia tej choroby. W ośrodku leczenia stosuje się metody terapii lekowej, rehabilitacji i zapobiegania nawrotom. Zintegrowane podejście do leczenia gwarantuje trwały rezultat bez nawrotów.

Leczenie uzależnień Nowy Sącz - prywatny ośrodek terapii

Skuteczna terapia alkoholowa w naszym prywatnym ośrodki terapii leczenia uzależnień pozwoli Ci odzyskać wolność

ZADZWOŃ 574 271 441

Leczenie uzależnień w Nowym Sączu

Istnieje wiele zalet leczenia w ośrodku takim jak Dezyderata. Zlokalizowany jest on w Rabce – Zdroju. Pacjenci przebywają w ośrodku, pod stałą opieką lekarzy, w dobrych warunkach bytowych. Mają wszystkie możliwości rekonwalescencji i twórczego spędzania wolnego czasu. W procesie pozbycia się uzależnienia od alkoholu pacjenci otrzymują pełne i urozmaicone cztery posiłki dziennie. Zapewnia się również kompleksową pomoc medyczną w leczeniu chorób współistniejących. Możliwy jest też transport pacjentów z terenu Nowego Sącza.

Leczenie odbywa się w czterech etapach. Obejmuje detoksykację, psychoterapię indywidualną, pracę w grupach korekcyjnych, trzeźwą socjalizację w społeczeństwie. Konsultacje udzielane są również osobom współzależnym.

Wielu alkoholików jest nieświadomych swojej choroby i odmawia leczenia. Specjaliści wiedzą, jak do nich dotrzeć. Akceptacja problemu i dobrowolna zgoda znacznie zwiększają skuteczność działań na rzecz zniesienia uzależnienia od alkoholu. Taki ośrodek jest potężnym wsparciem w utrzymaniu trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi w przyszłości. Zwłaszcza na wczesnych etapach.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień

Czas trwania leczenia przewlekłego alkoholizmu zależy od wielu czynników. Lekarze zdecydowanie zalecają przejście przez wszystkie etapy rehabilitacji, ale liczba sesji dla każdego pacjenta również będzie się różnić. Przebieg leczenia obejmuje pracę lekarza, psychologa, psychoterapeuty, niezbędne leki oraz zakwaterowanie w ośrodku rehabilitacyjnym. Personel ośrodka dba o ścisłe bezpieczeństwo danych osobowych.

Alkoholik rzadko uświadamia sobie, że jest chory. Zwykle człowiek do końca będzie twierdził, że sytuacja jest pod kontrolą, nawet gdy stracił pracę, a rodzina jest na skraju rozpadu. Pierwszymi dzwonkami sygnalizującymi przemianę zwykłego używania w chroniczne uzależnienie są codzienne, stale rosnące łaknienie alkoholu, zaniki pamięci i dezorientacja, kace, objawy abstynencyjne, zaniedbywanie różnych obowiązków na rzecz picia (pracownicy, rodzina, znajomym), zastępowanie hobby alkoholem, niemożność odmowy wypicia nawet przy realnym zagrożeniu życia i zdrowia. Lista takich znaczników jest właściwie szersza.

Leczenie uzależnień w prywatnym ośrodku

Zgodnie z obowiązującym prawem leczenie alkoholizmu bez zgody osoby uzależnionej może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dana osoba popełniła przestępstwo lub stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi dookoła niego. Kiedy chory nie zdaję sobie sprawy z zagrożenia, należy zrobić wszystko, aby nakłonić go, do podjęcia terapii.

Przede wszystkim powinien udać się na konsultację do specjalistów. Specjalna grupa w osobie lekarza, psychologa i psychiatry, w ścisłej współpracy, opracuje tzw. plan działania, czyli inaczej „scenariusz”, dzięki któremu, możliwe jest leczenie alkoholizmu.